درباره بخش

رشته مهندسی شیمی اولین بار در سال 1891 در انستیتو تکنولوژی ماساچوست ((Massachusetts Institute of Technology (MIT) پایه گذاری شد. این رشته در ایران نیز اولین بار در سال 1313 در دانشگاه تهران احداث شد. در حال حاضر رشته مهندسی شیمی در اغلب دانشگاه‌های کشور وجود دارد.

رشته مهندسی شیمی در‌ واقع از رشته مهندسی مکانیک مشتق شده است. در نگاهی به دروس رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک شباهتهای زیادی بین این دو رشته دیده می‌شود. در‌ واقع وقتی که صنعت متوجّه شد مهندسین مکانیک نمی‌توانند نیازهای موجود در صنایع شیمیایی را به خوبی برطرف کنند رشته مهندسی شیمی برای تربیت متخصصین مهندسی مکانیک ویژه صنایع شیمیای ایجاد شد. البته امروزه رشته مهندسی شیمی به‌قدری گسترده شده است که در گرایشهایی از این رشته تشابه کمی با رشته مهندسی مکانیک دیده می‌شود و در‌ واقع این رشته به رشته‌ای مستقل تبدیل شده است.

همان‌طور که از اسم رشته مهندسی شیمی معلوم است علم شیمی جزء مهمی از این رشته است اما توجّه داشته باشید که با وجود این کمتر از بیست واحد از مجموع صد و چهل واحد دوره کارشناسی مهندسی شیمی مربوط به دروس شیمی می‌باشد.